Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Εντάσσεται η Πρέβεζα στο νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg IV Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: Προσπαθούμε ώστε καμία ευκαιρία χρηματοδότησης για τον τόπο  μας να μην πάει χαμένη

Σύμφωνα με απόφαση του Αρμόδιου Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  που απεστάλη στις 22/9/2014 η Πρέβεζα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Ελλάδα-Αλβανία. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας  εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας.  Μέχρι τώρα, η Π. Ε. Πρέβεζας μετείχε στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής  Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, το οποίο συνεχίζεται μέχρι το  2015, και τώρα πλέον θα μετάσχει και στο διμερές πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία. Με  αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται μια νέα πηγή χρηματοδότησης για αναπτυξιακές  δράσεις, με βάση τη συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας αναφορικά με το περιβάλλον,  τον τουρισμό την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, κ.α. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου δήλωσε ότι «σε αυτήν τη δύσκολη  οικονομική συγκυρία η εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για κάθε αναπτυξιακό εγχείρημα. Για πρώτη φορά εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας στο Πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, εξασφαλίζοντας μια νέα πηγή  χρηματοδότησης. Προσπαθούμε ώστε καμία ευκαιρία χρηματοδότησης για τον τόπο  μας να μην πάει χαμένη.»