Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Στο προσκήνιο η σιδηροδρομική σύνδεση της Κοζάνης με την Ηγουμενίτσα

Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δυτική Μακεδονία μέσω της σύνδεσης της Κοζάνης με την Καλαμπάκα και την Ηγουμενίτσα συζητήθηκε  σε σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δυτική Μακεδονία μέσω της σύνδεσης της Κοζάνης με την Καλαμπάκα και την Ηγουμενίτσα συζητήθηκε χθες σε σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η δρομολόγηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την κατεδάφιση των δύο γεφυρών του ΟΣΕ στην πόλη της Κοζάνης, και εν συνεχεία για την ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Δικτύου.
Ειδικότερα δρομολογούνται:

1. Η άμεση κατεδάφιση των δύο γεφυρών στις παρυφές της πόλης της Κοζάνης με τις μελέτες που συντάσσει η ΑΝΚΟ Α.Ε.
2. Η προοπτική μεταφοράς του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Κοζάνης και η διασύνδεσή του με την Καλαμπάκα και την Ηγουμενίτσα.
3. Ο ορισμός νέας συνάντησης μεταξύ του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, των Διαχειριστικών Αρχών του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του δήμου Κοζάνης και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για εξειδίκευση του θέματος ανάπτυξης του Σιδηροδρόμου.