Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Στο έλεος της εγκατάλειψης τα δάση του Νομού Ιωαννίνων!

Σύσκεψη στους Ασπράγγελους του Δήμου Ζαγορίου από την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Ηπείρου

Η διαχείριση των δασών στην Ήπειρο είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή, αφού αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ισορροπίας του οικοσυστήματος και του μικροκλίματος στο τόπο. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο κενό αναφορικά με την εκπόνηση των διχειριστικών μελετών τους, καθώς τα υπέρογκα ποσά που απαιτούνται για αυτές δεν είναι δυνατό να μπορέσουν να τα καλύψουν οι δήμοι. Σήμερα όμως τα δάση βρίσκονται στο σημείο μηδέν, καθώς αποτελούν στόχο των λαθρουλοτόμων ή παραμένουν ανυλοτόμητα με αποτέλεσμα οι καθαρισμοί αλλά και οι υπόλοιπες υποστηριτκικές εργασίες να περιορίζονται πλέον μόνο στην αντιπυρική περίοδο. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στους Ασπράγγελους του Δήμου Ζαγορίου από την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Ηπείρου, στην οποίαπαρεβρέθηκε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Βίκυ Ευταξά, ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γαβριήλ Παπαναστασίου, ο Γενικός Διευθυντής Δασών της Αποκεντρωμένης και οι προϊστάμενοι των τριών Δασαρχείων της Π.Ε. Ιωαννίνων. Στη συζήτηση που έγινε παρουσία δεκάδων δασεργατών δόθηκε σε όλους η ευκαιρία να εκθέσουν τα προβλήματά τους στην κ. Ευταξά, με κυριότερο αυτό της
έλλειψης διαχειριστικών μελετών και συνακόλουθα αυτό της ανεπαρκούς φύλαξης, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της λαθροϋλοτομίας. Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή έχει ως εξής:

Στο Δήμο Ζαγορίου υπάρχουν 20 δημοτικά δάση στα οποία χωρούν διαχειριστικές μελέτες. Για αυτά, τρεις μελέτες βρίσκονται σε ισχύ, δύο σε καθεστώς επαλήθευσης και μία είναι υπό έγκριση.
Στο Δήμο Πωγωνίου υπάρχει δυνατότητα σύνταξης 18 διαχειριστικών μελετών, εκ των οποίων τέσσερις τελούν υπό έγκριση, δύο σε φάσεις επαλήθευσης και πέντε βρίσκονται σε ισχύ.
Στο Δήμο Ζίτσας σε 10 εν δυνάμει μελέτες βρίσκεται μόλις μία σε ισχύ, ενώ καμία δεν ισχύει στο Δήμο Δωδώνης όπου υπάρχει δυνατότητα για δύο μελέτες.
Στο Δασαρχείο Μετσόβου σύμφωνα με τον Δασάρχη κ. Σιούτα υπάρχουν 9 δημοτικά δάση, εκ των οποίων μόλις ένα έχει διαχειριστική μελέτη, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα στο Δασαρχείο Κόνιτσας.