Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Βιβλία εθνικής ευθύνης,στην Ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου!

Πολύτιμη ήταν η προσφορά εθνικής ευθύνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: "Παιδεία Ομογενών", κατάφεραν να προσφέρουν ελληνικά βιβλία στους μαθητές της ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εθνικά συγκυρία και αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις αλυτρωτικές αναφορές των αλβανικών βιβλίων που διέπονται από υπέρμετρο εθνικισμό και αλυτρωτισμό σε βάρος της χώρας μας. Πρόκειται για 15 νέα βοηθητικά εγχειρίδια για τα ελληνόπουλα της Αλβανίας, τα οποία είναι ποιοτικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα, αποτελούν μία πολύ σημαντική εκπαιδευτική προσφορά προς τη μειονότητα και θα χρησιμοποιούν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της ελληνικής μειονότητας. Η παρουσίαση του εξαιρετικά σημαντικού έργου έγινε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τον
Πρύτανη, Γιώργο Καψάλη, παρουσία μελών της συγγραφικής ομάδας, αλλά και του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, Νίκου Κουτροκόη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γ. Καψάλης, ο οποίος ήταν και ο επιστημονικός υπεύθυνος της
συγκεκριμένης προσπάθειας: "Με την έκδοση αυτών των βιβλίων εκπληρώνουμε ένα βασικό χρέος μας προς τα σχολεία της ελληνικής Μειονότητας. Θέλω να πιστεύω ότι τα εγχειρίδια αυτά αποτελούν μία εθνική προσφορά στο χώρο της εκπαίδευσης της μαθητιώσας νεολαίας της Μειονότητας. Το επίπεδό τους είναι τέτοιο που μπορούν να καλύψουν ανάγκες και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος". Από την πλευρά του ο Γενικός Πρόξενος, Ν. Κοτροκόης τόνισε, ότι: "Η ελληνική Πολιτεία στηρίζει το έργο των μειονοτικών σχολείων μέσα από τη συνεργασία της με ελληνικά Πανεπιστήμια και κυρίως αυτό των Ιωαννίνων που είναι το πιο κοντινό", ενώ δεν παρέλειψε να αναφέφει, πως είναι θα είναι άκρως εποικοδομητική η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους ομογενείς εκπαιδευτικούς από τη Βόρειο Ήπειρο.