Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΑΡΤΑ: Πρόταση της "Δημοτικής Αλλαγής" για την πλατεία Κρυστάλλη στα ΚΤΕΛ

Η πλατεία Κρυστάλλη μπορεί να διασωθεί, οι κάτοικοι μπορούν να έχουν διέλευση στην Άνω πόλη από τους παρακείμενους στην πλατεία δρόμους και η ασφάλεια των πεζών μπορεί να διασφαλισθεί στην Εθνική οδό, στο ύψος του ΚΤΕΛ και του Σκοπευτηρίου.Με αυτή τη συλλογιστική, αλλά και την ευαισθησία μας τόσο για τα θέματα της ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων, όσο και της διαφύλαξης και προστασίας των δημοσίων χώρων και των ιστορικών πλατειών της Άρτας, η επικεφαλής της παράταξης "Ριζοσπαστική Δημοτικη Αλλαγή" κ. Λίτσα Κιτσαντά, κατέθεσε στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, στον κ. Δήμαρχο και στον κ. Πρόεδρο τπυ Δημοτικού Συμβουλίου, μία τεχνική πρόταση, σαφή και κοστολογημένη, η οποία μπορεί να διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που έχει ήδη ανακύψει στην περιοχή αυτή. Η πρόταση προβλέπει την μεταφορά κατά 50 μέτρα του Κόμβου του ΚΤΕΛ κι έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται επιπλέον κόστος, αφού το ίδιο έργο θα μεταφρεθεί μόλις λίγα μέτρα πιο κάτω, χωρίς να επηρεαστεί η πλατεία, ενώ το κόστος αυτής της
μεταβολής υπολογίζεται μόλις στα 25.500 ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται σχεδόν αμελητέο, αφού δεν υπερβαίνει το 5,48% του κόστους του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή (είσοδος πόλης Άρτας) και μόλις 0,16% του συνολικού κόστους όλου του έργου "Αρσης επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών του άξονα Αντιρρίου- Ιωαννίνων". Η πρότασή μας αυτή συνοδεύεται από τα απαιτούμενα τοπογραφικά διαγράμματα και τα οικονομικά στοιχεία του έργου, τα οποία και επισυνάφθηκαν.Η δημόσια δέσμευσή μας για ουσιαστική, δυναμική, υπέυθυνη και προγραμματική αντιπολίτευση, μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η διαρκής προσπάθειά μας να είμαστε κοντά στα προβλήματα των συνδημοτών μας και να προωθούμε λύσεις, αποτελεί για μας βασική αρχή και πρώτιστο καθήκον για όλη την επόμενη πενταετία.-

Η κατάθεση πρότασης
Γνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την κατασκευή του κόμβου του ΚΤΕΛ, την πλατεία Κρυστάλλη και την άρση της επικινδυνότητας διέλευσης πεζών στον άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα, στο ύψος της περιοχής Σκοπευτηρίου εντός πόλεως Άρτας, αλλά και τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι επιζητούν μεν ασφάλεια και ομαλή πρόσβαση στην Άνω Πόλη, αλλά συγχρόνως είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο κοπής και καταστροφής της πλατείας Κρυστάλλη, σας καταθέτω με την παρούσα- όπως άλλωστε δημόσια είχα δεσμευτεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο- μία λύση για το πρόβλημα αυτό και ειδικότερα μία ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση μεταφοράς του κόμβου του ΚΤΕΛ, η οποία (πρόταση) θα πρέπει να μελετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να προωθηθεί αρμοδίως στις Υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, που έχουν αναλάβει την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου «Οδοποιϊας- άρσης επικινδυνότητας Κόμβων και Θέσεων Διέλευσης Πεζών στον Άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα».Παρακαλώ επίσης να φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ανατραπεί η προηγούμενη (υπ΄αριθμ. 171/2014) απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η κοπή της πλατείας Κρυστάλλη για την κατασκευή κόμβου σε σχήμα (+), καθώς η απόφαση αυτή, κατά την απόψή μου, είναι απολύτως λανθασμένη.-

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΚΤΕΛ
ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ.0+665 ΣΤΗΝ Χ.Θ.715
Η παρούσα πρόταση εξετάζει την μεταφορά του κόμβου ΚΤΕΛ κατά 50μ, δηλαδή από την Χ.Θ.0+665 στην Χ.Θ.0+700. Ετσι ο εν λόγω κόμβος μεταβάλεται από κόμβο τύπου Τ σε κόμβο τύπου σταυρού -|- . Οι λόγοι που απαιτούν αυτή την μεταφορά του κόμβου είναι :
1. η αδυναμία επικοινωνίας των οχημάτων, που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, με την πόλη πίσω από την πλατεία Κρυστάλλη.
2. η αδυναμία μεταβολής της κίνησης ενός οχήματος που κινείται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, σε περίπτωση που θέλει να επιστρέψει προς Αθήνα.
Η μεταφορά του κόμβου ΚΤΕΛ κατά 50μ, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται επιπλέον κόστος, αφού θα υλοποιηθεί ο ίδιος κόμβος, λίγα μέτρα παρακάτω. Το μόνο επιπλέον κόστος που απαιτείται είναι, η αλλαγή της εισόδου του ΚΤΕΛ, όπου και αυτή μετατοπίζεται 50μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
Στην συνέχεια υπολογίζουμε την προμέτρηση και τον προϋπολογισμό των επιπλέον απαιτούμενων εργασιών. Οι επιπλέον εργασίες συνοψίζονται σε :
1. κάλυψη της σημερινής εισόδου του ΚΤΕΛ με πλακόστρωση πεζοδρομίου

2. εκσκαφή και ασφαλτική διαμόρφωση της νέας εισόδου του ΚΤΕΛ

3. επικαιροποίση της σήμανσης από την αλλαγή του κόμβου από τύπο Τ σε κόμβο τύπου σταυρού -|-.

4. επικαιροποίηση της φωτεινής σηματοδότησης από την αλλαγή του κόμβου από τύπο Τ σε κόμβο τύπου σταυρού -|-.

Σημειώνουμε ότι τελικά, απαιτούνται μόλις 25.500€ (μετά την έκπτωση της εργολαβίας με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 9%) για την νέα διαμόρφωση του κόμβου, όπου λύνει όλα τα πρόβλήματα των κατοίκων της περιοχής, αλλά και των διερχόμενων οχημάτων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε υπέρβαση μόλις 5,48% του κόστους του έργου στην συγκεκριμένη περιοχή (είσοδος Αρτας), και σε υπέρβαση μόλις 0,16% του συνολικού κόστους του έργου «Αρση επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα».

Η μικρή αυτή υπέρβαση μπορεί να καλυφθεί :

1. είτε από τα απρόβλεπτα του έργου, αφού αφορά είτε προφανή παραλείψη ή σφάλματα της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, οι οποίες καλύπτονται από τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών.

2. είτε από Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), αφού σε όλο το μήκος του έργου έχει μεταβληθεί ο αστικός ιστός, το οποίο συνιστά απρόβλεπτη περίσταση, η οποία καλύπτεται σύμφωνα με τον Ν.3669/08 με σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.).

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι η κατασκευή του έργου αφορά στην «Αρση επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα». Με την σημερινή διαμόρφωση του κόμβου του ΚΤΕΛ και την κατάργηση της αριστερής στροφής προς την πλατεία Κρυστάλλη, τα διερχόμενα οχήματα προσπαθώντας να βρουν τρόπο διέλευσης είτε προς την πλατεία, είτε αλλαγής πορείας προς Αντίρριο θα προκαλέσουν αύξηση της επικινδυνότητας σε όλο του μήκος του έργου (900μ), και η κυκλοφορία δεν θα είναι πλέον ομαλή, αλλά με συνεχείς συσσωρεύσεις. Το πρόβλημα αυτό λύνει η πρόταση μετατόπισης του κόμβου κατά 50μ, όπου η αριστερή στροφή γίνεται με όλους τους κανόνες κυκλοφορίας και τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζεται η διέλευση των οχημάτων που θέλουν να συνεχίσουν προς Ιωάννινα.

Συνημμένα:

1. Σχέδιο παλαιάς διαμόρφωσης κόμβου ΚΤΕΛ Αρτας

2. Σχέδιο Προτεινόμενης διαμόρφωσης κόμβου ΚΤΕΛ Αρτας

3. Προϋπολογισμός με ενσωματωμένη προμέτρηση των επιπλέον ποσοτήτων