Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

ΑΡΤΑ:Αποκαταστάθηκε η κοίτη του ποταμού Αράχθου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Oλοκληρώθηκε πριν την προβλεπόμενη προθεσμία, το έργο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου», με μελέτη που συνέταξε και επέβλεψε την υλοποίησή της η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας Το έργο αφορούσε απαραίτητες εργασίες, που εκτελέστηκαν όταν διακόπηκε η ροή του νερού του Αράχθου μετά από ειδοποίηση της ΔΕΗ στο χρονικό διάστημα από 08.10.2014 έως 20.10.2014, για την αποκατάσταση κοίτης Αράχθου σε τέσσερα σημεία κατάντη της γέφυρας, ήτοι:
1α). Στο πρώτο τμήμα της κοίτης κατάντη της νέας γέφυρας όπου υπήρχε λουρονησίδα κόπηκε και απομακρύνθηκε η αυτοφυής βλάστηση (σε έκταση 17.000,00 μ2 περίπου) και διαστρώθηκαν τα αμμοχαλικώδη υλικά μέσα στην κοίτη για να καλύψουν τις ανώμαλες κοιλότητες που
έχουν σχηματισθεί στην ευρύτερη κοίτη του ποταμού.
1β). Ανάμεσα από τα βάθρα και κατάντι της παλιάς γέφυρας διαστρώθηκαν αμμοχαλικώδη υλικά καθώς και ογκόλιθοι κατάλληλα τοποθετημένοι (ποσότητας 400 μ3 περίπου) για να καλυφθούν μεγάλες κοιλότητες που δημιουργήθηκαν από την ροή του ποταμού και να προστατευτεί η κοίτη του καθώς και τα βάθρα.
2). Στο δεύτερο τμήμα της κοίτης κατάντη του βιολογικού καθαρισμού όπου είχε σχηματισθεί μία μεγάλη λουρονησίδα από αμμοχαλικώδη υλικά, διαστρώθηκαν τα αμμοχαλικώδη υλικά εντός της κοίτης μόνο από ένα τμήμα της λουρονησίδας (γιατί ο όγκος των υλικών που έχει σχηματισθεί στο σημείο είναι αρκετά μεγάλος και απαιτείται μεγάλη δαπάνη για την διάστρωση, όγκος επέμβασης περίπου 15.000,00 μ3) και διαπλατύνθηκε η κοίτη για την ομαλότερη ροή του νερού.
3). Στο τρίτο τμήμα της κοίτης ανάντη του αντλιοστασίου του Αγίου Γεωργίου όπου υπήρχε λουρονησίδα α). κόπηκαν και απομακρύνθηκαν η αυτοφυής βλάστηση και β). διαστρώθηκαν τα αμμοχαλικώδη υλικά μέσα στην κοίτη για να καλύψουν τις ανώμαλες κοιλότητες που έχουν σχηματισθεί στην ευρύτερη κοίτη του ποταμού, όγκος επέμβασης περίπου 21.000, μ3.
4). Στη θέση Μπούκα και στο δεξιό τμήμα παράλληλα της κοίτης που διέρχεται αγροτικός δρόμος ενισχύθηκε το πρανές με φυσικούς ογκόλιθους σε μήκος 100,00 μέτρων.
Με το ανωτέρω έργο αποκαταστάθηκε η κοίτη του ποταμού Αράχθου και βελτιώθηκε η ροή του νερού του ποταμού στα σημεία που έγιναν οι επεμβάσεις.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, επισκέφτηκε την περιοχή, όπου ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη και τον ανάδοχο για το έργο. Ο κ. Ψαθάς διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών και τόνισε τη σημασία του έργου, τόσο για την προστασία του ιστορικού γεφυριού και της νέας γέφυρας Άρτας, όσο και για την προστασία των παρόχθιων εκτάσεων στον ποταμό Άραχθο.