Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Πρόταση δημιουργίας τεχνητής λίμνης στην Κεραμίτσα

Πρόταση δημιουργίας τεχνητής λίμνης πέντε (5) στρεμμάτων, στο δημοτικό διαμέρισμα Κεραμίτσας του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας. Στόχος τόσο του Δημοτικού συμβουλίου όσο και των δημοτών θέλω να πιστεύω ότι είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής στην περιοχή, είτε με προγράμματα για ανάπτυξη, είτε με βελτίωση των κοινωνικών δομών.Η δική μου πρόταση, για δημιουργία τεχνητής λίμνης πέντε (5) στρεμμάτων στα Αχούρια της Κεραμίτσας και συγκεκριμένα στο σημείο Βόθνες, είναι εφικτή διότι υπάρχει το νερό που τώρα χάνεται το μεγαλύτερο μέρος του μέσα στο χαλικώδες αλλά και βραχώδες έδαφος και δεν είναι στη βάση του χρήσιμο, όπως λογικά θα έπρεπε να είναι.Τα πλεονεκτήματα με τη κατασκευή της τεχνητής λίμνης είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά:

1. Συγκρατείται όλο το νερό, στα πλαίσια της λίμνης, κάτι που μπορεί να βοηθήσει για
α) ποτιστική χρήση,
β) για χρήση του σε περίπτωση πυργκαγιάς,
γ) ψάρεμα,
δ) νέες αγροτικές καλλιέργειες. 
2. Τουριστική ανάπτυξη - δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η τεχνητή λίμνη θα φέρει νέο κόσμο στην Κεραμίτσα από τον Νομό Θεσπρωτίας, αλλά και από γείτονες νομούς. Παράλληλα θα αυξηθεί η ζήτηση σε αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και σε άλλες υπηρεσίες από το ίδιο το δημοτικό διαμέρισμα, κάτι που θα βελτιώσει τη ζωή των δημοτών.
3. Οι ανάγκες των επισκεπτών της λίμνης θα αναδείξουν την Κεραμίτσα, ως τουριστικό προορισμό, κάτι που θα βοηθήσει στη δημιουργία συνεταιρισμών βάσης: αγροτικών, κτηνοτροφικών, γυναικών, λαϊκής παάδοσης, κ.λπ.
4. Η κατασκευή της λίμνης μπορεί να γίνει δωρεάν, στα πλαίσια προγραμμάτων της Ε.Ε., με την κατανάλωση κονδυλίων από κωδικούς που σήμερα μένουν σε αχρηστία. Άρα ο Δήμος θα κερδίσει επιπλέον κονδύλια για παράλληλες υποδομές, εκτός αυτές της ίδιας της τεχνητής λίμνης.
Σχετικά με έρευνα που έκανα για την πρότασή μου, πληροφορήθηκα τα παρακάτω:
Υπάρχει σχετική επάρκεια επιφανειακών και υπογείων υδάτων καλής ποιότητας.
Τα εδάφη είναι ημιπερατά και απαιτείται πλήρη στεγάνωση της λίμνης.
Λόγω του θερμοκρασιακού προφίλ της περιοχής, το μέγιστο βάθος της λίμνης θα πρέπει να είναι 2,5 μέτρα στο κέντρο.
Το κόστος για εργασίες μελέτης, επίβλεψης εργασιών και αποίκισης της λίμνης κινείται στα 40.000 ευρώ. Η εκσκαφή και στεγάνωση της λιμνης κινείται στα 40 με 45 ευρώ ανα τ.μ. Οι υποδομές αποστράγγισης και λήψης νερού στα 15000 ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για έκταση πέντε (5) στρεμμάτων το κόστος δεν θα ξεπερνάει τα 280.000 ευρώ.
Το οικοσύστημα της λίμνης θα είναι Μεσογειακό, ώστε να μη διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία. 6. Μετά από διαγωνισμό, μπορεί να κατέβει το κόστος περισσότερο. Παρακαλώ, όπως εξεταστεί η πρότασή μου στην επόμενη δημοτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου. 
Με εκτίμηση 
Ιωάννης Β. Βέλλης