Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ξεκινά από σήμερα στα Γιάννενα,η εφαρμογή του νέου συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων

Νέα δεδομένα ισχύουν από σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014, στην ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τη διαδικασίαέκδοσης Δελτίου Ταυτότητας, όπου τίθεται σε εφαρμογή η «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών), Υπηρεσία που υλοποιούν σε συνεργασία το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Βάσει της παραπάνω διαδικασίας, ο κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον μόνο με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να λαμβάνει άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας. Το νέο, πιο γρήγορο και πιο απλό, σύστημα έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, παρέχοντας την ίδια στιγμή σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν. Στη συνέχεια το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.