Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Βρέθηκε λύση για τη συνέχιση υλοποίησης των προγραμμάτων του "Θαλής"

Οι οριζόντιες περικοπές της κυβέρνησης στη χρηματοδότηση εγκεκριμένων και ενταγμένων ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι το πρόγραμμα «Θαλής», προκάλεσαν αναστάτωση στο ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προκάλεσαν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε οικονομικό, νομικό, αλλά και ευρύτερα επιστημονικό επίπεδο. Όπως έγκαιρα είχε τονίσει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργος Καψάλης: "Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου υλοποιούνται 16 από τα 66 συνολικά προγράμματα του "Θαλής", είναι απαράδεκτη η μείωση των προϋπολογισμών ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς δημιουργούνται στο Πανεπιστήμιο ανυπέρβλητα εμπόδια στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που έχουμε αναλάβει". Γι' αυτό το λόγο, εδώ και καιρό η πρυτανεία αναζητούσε τρόπο να υποκαταστήσει το πρόβλημα και
να μπορέσει να άρει τα εμπόδια της στο έργο των ελλήνων ακαδημαϊκών και ερευνητών. Η λύση βρέθηκε μέσα από τη συμφωνία του Ιδρύματος με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων, ώστε οι περικοπές να αφορούν στα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται για την έρευνα. Αυτή η συμφωνία αναμένεται να δώσει παράταση ζωής στην υλοποίηση των προγραμμάτων, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, αφού η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά επιδεικνύει απίστευτη προχειρότητα και έλλειψη επαγγελματισμού στη χρηματοδότηση της έρευνας στα πανεπιστήμια.