Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Συνάντηση Β.Ευταξά με τον Γιάννη Μανιάτη

Το σχεδιασμό και τις προτάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προωθηθούν σημαντικές παρεμβάσεις  και έργα που θα φέρουν ανάπτυξη και επενδύσεις δημιουργώντας  πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις δύο περιφέρειες ανέπτυξε η Γενική  Γραμματέας Βίκυ Ευταξά στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α Γιάννη Μανιάτη στη  διάρκεια της συνάντησης που είχαν κατά την επίσκεψή του στα Ιωάννινα. Η Γενική Γραμματέας στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε  του απόγευμα της Τετάρτης  στο γραφείο της με τη  συμμετοχή των συνεργατών του Υπουργού και υπηρεσιακών στελεχών  της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρουσίασε στον κ. Μανιάτη τις προτεραιότητες  της Αποκεντρωμένης σε βασικούς τομείς περιβάλλοντος και ανάπτυξης καθώς  και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν δρομολογηθεί από τις αρμόδιες  υπηρεσίες για την υλοποίησή τους.
Προτάσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον  του Υπουργού και των συνεργατών του ο οποίος στη διάρκεια της συνάντησης  συνεχάρη τη Γενική Γραμματέα για τη δουλειά που γίνεται ειδικά στη Δ/νση  Υδάτων και το Τμήμα Φυσικών πόρων.   Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπως τόνισε η Γενική Γραμματέας, «υλοποιεί την  κυβερνητική πολιτική. Παρεμβαίνει σε επίπεδο στρατηγικό αλλά και σε επίπεδο  καθημερινότητας έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με  περιβαλλοντικούς όρους και με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη. Το στοίχημα είναι να αποδείξουμε στην κοινωνία ότι μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ευταξά και ζήτησε από τον κ. Μανιάτη την  υποστήριξη και συμβολή του Υπουργείου προκειμένου να προχωρήσουν  ζητήματα που θα δώσουν λύσεις περιβαλλοντικά ορθές και θα ξεμπλοκάρουν  επενδύσεις. Από την πλευρά του ο Υπουργός στάθηκε στην ανάγκη συνεργειών και  συνεργασιών για την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα φέρουν ανάπτυξη,  επενδύσεις και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα στη διάρκεια της συνάντησης οι συνεργάτες του Υπουργού και τα  υπηρεσιακά στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου έκριναν απαραίτητο  δεσμευτήκαν πως θα συνεργαστούν ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα σε μια  σειρά ζητημάτων που προκύπτουν είτε στο σχεδιασμό, είτε στην εξέλιξη και  ανάπτυξη μιας δράσης. Σε ότι αφορά στις προτεραιότητες και προτάσεις που παρουσίασε η Γενική  Γραμματέας στη διάρκεια της συνάντησης πρόκειται για: • Το κείμενο Αρχών και Δεσμεύσεων για την ορθολογική διαχείριση  και αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου που έχει  υπογραφεί τον περασμένο Μάιο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού ,  το Σωματείο Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Μαρμάρου Κοζάνης και  επιχειρηματίες μαρμάρου της περιοχής με στόχο να σχεδιαστούν,  προγραμματιστούν και υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα υποδομής για  την ανάπτυξη της ευρύτερης λατομικής περιοχής Τρανοβάλτου και να  λειτουργούν οι επιχειρήσεις μαρμάρου νόμιμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. • Την καταγραφή των δημόσιων λατομείων (ενεργών και  ανενεργών) σε ειδική βάση δεδομένων προκειμένου να καταστεί  ένα εύχρηστο «εργαλείο» που θα συμβάλει στην καλύτερη και  ορθολογικότερη αξιοποίησή τους. Στο σημείο αυτό η Γενική  Γραμματέας ενημέρωσε τον Υπουργό για το ενδιαφέρον που  εκδήλωσαν Ηπειρώτες της διασποράς για επενδύσεις στην Αμερική  στον τομέα του ορυκτού πλούτου στη διάρκεια του συνεδρίου που  είχαν πραγματοποιήσει το καλοκαίρι στα Ιωάννινα.  • Την αξιοποίηση του διαπιστωμένου Γεωθερμικού πεδίου Άρτας  μέσω της διενέργειας διαγωνισμού που προσέλκυσε επενδύσεις του  πρωτογενούς τομέα.• Την αντιμετώπιση του πλημμυρικού προβλήματος στον Άραχθο μέσω συγκεκριμένων σεναρίων που επεξεργάστηκε η Δ/νση Υδάτων  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  • Την πρόταση για τα αρδευτικά προβλήματα στην ζώνη του  Αμβρακικού και την επίλυσή τους μέσω της διαχείρισης των  υδάτων και  • Τα στοιχεία για τις επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που αποδεικνύουν πως Δυτική Μακεδονία  και Ήπειρος συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών.