Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΕΒΕΖΑ:Παράταση για το έργο της Κυανής Ακτής,από το Υπουργείου Τουρισμού

Την χορήγηση γενικής παράτασης κατά τρεις μήνες του έργου της Κυανής Ακτής ενέκρινε το Υπουργείο Τουρισμού με απόφαση του που αναρτήθηκε στο διαύγεια. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η παράταση του έργου «διαμόρφωση χώρων της Κυανής Ακτής και Κάστρο Παντοκράτορα δήμου Πρέβεζας» κατά τρεις μήνες μέχρι την 10.12.2014 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, όσο ήταν δηλαδή και το διάστημα διακοπής εκτέλεσης εργασιών μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του. Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού αναμένεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τις τροποποιήσεις αφού στην ίδια απόφαση αναφέρει «σε περίπτωση που η αναμενόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιεί την εγκεκριμένη μελέτη, θα περιοριστεί το φυσικό αντικείμενο τόσο ώστε να καταστεί το έργο λειτουργικό και αντίστοιχα θα μειωθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».