Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Για αυθαίρετες περικοπές στις αμοιβές τους κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου της Πρέβεζα

Για αυθαίρετες και παράνομες περικοπές στις αμοιβές τους για την υπερωριακή και τη νυχτερινή απασχόληση καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου της Πρέβεζας. Όπως τονίζουν την ίδια στιγμή που μένουν απλήρωτοι για διάστημα περίπου 6 μηνών δρομολογείται αυθαίρετη και παράνομη περικοπή των χρημάτων τους σε ποσοστό από 11-25%.Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου του Νοσοκομείου παραθέτει την αρχική έγκριση της κατανομής του 2013 καθώς και τη νεώτερη της 24ης Οκτωβρίου του 2014.Η αρχική έγκριση προέβλεπε για το 2013 ποσό 309 χιλιάδων ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν 81.800 ώρες, ενώ η τελική κατανομή για το Νοσοκομείο της Πρέβεζας αντιστοιχεί σε ποσό 80.500 ώρες και ποσό 305.200 χιλιάδων ευρώ. Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου επισημαίνουν ότι η μείωση αφορά όχι μόνο το Νοσοκομείο της Πρέβεζας αλλά και μια σειρά άλλων νοσοκομείων της χώρας, ενώ αύξηση της κατανομής έγινε μόνο για τα Νοσοκομεία της Άρτας και
του Λασιθίου. Ήδη οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Πρέβεζας δρομολογούν την απάντησή τους σε κινηματικό κυρίως επίπεδο αλλά και σε νομικό, τόσο για τις καθυστερήσεις πληρωμών ( 6μηνών ) αλλά κυρίως και για τις αυθαίρετες και παράνομες όπως αναφέρουν , περικοπές στα δεδουλευμένα τους.