Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Με επιτυχία διεξήχθη η συνάντηση Βορείων Τζουμέρκων και των αντιπροσωπειών από Μαγιόρκα και Κορσική για το πρόγραμμα "ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"

Στα Πράμαντα, στο Συρράκο και στο Ελληνικό διεξήχθη η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου RANDO POUR LA CULTURE (ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».Επικεφαλής εταίρος είναι το Γραφείο Περιβάλλοντος της Κορσικής και συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Νησιωτικού Συμβουλίου της Μαγιόρκας και ο Δήμος Βόρειων ΤζουμέρκωνΣτόχοι του έργου είναι:
– η ανάδειξη της εθνολογικής κληρονομιάς των αγροτικών και φυσικών περιοχών της Ευρώπης με αειφορικο και δημιουργικό τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση όλων στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω πεζοπορικών διαδρομών .
– η υποστήριξη της δημιουργικότητας , της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού που έχει σχέση με την εθνολογική κληρονομιά .
– η διευκόλυνση της απασχόλησης και της κινητικότητας των νέων επαγγελματιών που ασχολούνται με τον πολιτισμό , σε ευρωπαϊκό επίπεδο
– η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στους ασχολούμενους με τον πολιτισμό και τους
ασχολούμενους με την αγροτική αειφόρο ανάπτυξη .
– η διάδοση και ενημέρωση των επαγγελματιών των τομέων αυτών για τα αποτελέσματα του έργου .
– η δημιουργία μόνιμων δικτύων ανταλλαγών εμπειριών και συνεργασιών .
– η χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσου διάδοσης της πολιτιστικής συνεργασίας .
– η μεταφορά των αποτελεσμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες .
Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013, με εναρκτήρια συνάντηση στη Μαγιόρκα.Πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας έγινε στην Κορσική τον περασμένο Ιούνιο, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στα Τζουμέρκα στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2014.Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου οι πρωινές εργασίες διεξήχθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα Πράμαντα και οι απογευματινές εργασίες στο Συρράκο.Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν Δημιουργικές Ανταλλαγές μεταξύ καλλιτεχνών στο Μουσείο Παπαγιάννη στο Ελληνικό και δόθηκε παράσταση με παραδοσιακούς χορούς από τον Χορευτικό Όμιλο Χουλιαράδων.