Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΡΙΦΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Πολίτη

Με πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους με γραπτή δήλωση στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Hπείρου, κατά τη διαδικασία της έναρξης επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη είκοσι εννέα (29) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα). Στη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 179 Ν. 3852/2010. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση υποψηφιότητας μέχρι τη στιγμή της εισαγωγής του θέματος προ
ς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου (Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο - Γραφ. 203 - 45221 Ιωάννινα, τηλ. 26510-26330 και 26510-87203 , FAX: 26510-70472, Email : Perifereiako.symvoulio@php.gov.gr.) Αρμόδιες υπάλληλοι : Ανθούλα Κατηρτζίδη και Αργυρώ Παππά.