Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Από το Δήμο Ιωαννιτών γίνεται γνωστό ότι συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση και ανακατασκευή φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος σε δρόμους της πόλης των Ιωαννίνων. Για το λόγω αυτό απαιτείται τμηματικά προσωρινό κλείσιμο δρόμων. Με βάση την απόφαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Ιωαννίνων, απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων (πλην εκτάκτων αναγκών), ως εξής:
Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στην οδό Τεπελενίου.
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σε τμήμα του κόμβου Πλατάνου και στην οδό Μελετίου Γεωγράφου.
Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στην οδό Μελετίου Γεωγράφου.
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην οδό Δεσποτάτου Ηπείρου.
Οι εργασίες θα ξεκινούν στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις 19.00 οπότε ο δρόμος θα παραδίδεται στην κυκλοφορία την ίδια μέρα. Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τη
διάρκεια των εργασιών, όσο και η εκτροπή της κυκλοφορίας, θα γίνει με κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Επίσης η κίνηση των πεζών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.