Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Στο διαδίκτυο η εκτέλεση προϋπολογισμών των ΟΤΑ

Να σταματήσει επιτέλους και η αθλιότητα της δημοσίευσης στα Σαββατιάτικα φύλλα των εφημερίδων "φωτογραφικών" προκηρύξεων

Στο διαδίκτυο και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο πρέπει να εμφανίζεται στο εξής η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τα «ανοιχτά δεδομένα». Καιρός είναι να δημοσιεύονται τα πάντα πλέον στο διαδίκτυο, ώστε να σταματήσει η αθλιότητα της δημοσίευσης σε Σαββατιάτικα φύλλα εφημερίδων, "περίεργων" και ενδεχομένως φωτογραφικών προκηρύξεων. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στη βουλή, η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα τους κατά κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να
παρέχει αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.