Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΑΡΤΑ - Τεχνική Εταιρεία ζητά εργατοτεχνικό προσωπικό κατασκευαστικού-τεχνικού κλάδου

Τεχνική Εταιρεία ζητά για το νομό Άρτας εργατοτεχνικό προσωπικό κατασκευαστικού-τεχνικού κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Δημοτικού ή Γυμνασίου ή Λυκείου ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ ή ΑΕΙ να διαθέτουν Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ, να έχουν ηλικία από 29 έως 55 ετών, ενώ είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, παρακαλούνται να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την ένδειξη «ΚΩΔ.102» είτε στα τηλέφωνα: 210-97.03.600, 210-97.03.609 είτε στο Fax: 210-97.03.685.