Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ:Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας,υπέγραψε κοινή υπουργική απόφαση με την οποία, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ ως προς το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες και β) διευρύνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των δικαιούχων πολύτεκνων μητέρων που θα λάβουν το βοήθημα αυξάνεται στις 450 από 300 που προέβλεπε η αρχική σχετική απόφαση και το 

χρηματικό βοήθημα που θα τους δοθεί ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Επίσης, με την ίδια απόφαση προβλέπεται ότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου έτους 2014 θα παραλάβουν τα δελτία τους μέχρι την 31/10/2014, ενώ τα αδιάθετα δελτία, μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, θα διανεμηθούν στους υπόλοιπους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).