Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Νέος αριθμός στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών

Στο νέο αριθμό, 26513 - 61100, του τηλεφωνικού κέντρου πρέπει να απευθύνονται στο εξής, όσοι συμπολίτες επιθυμούν να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης για επικοινωνία με το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς 26513 - 61724 και 26513 - 61732.Διευκρινίζεται πως λόγω της λειτουργίας και των τηλεφωνικών γραμμών του Δήμου στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ", ήταν υποχρεωτική η διακοπή ορισμένων εξωτερικών γραμμών του ΟΤΕ. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η παλιά γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου που λειτουργούσε έως προχθές.