Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Επιστολή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς το Υπουργείο Τουρισμού

Κα Διευθύντρια
Λάβαμε την επιστολή σας με αρ. πρ. 2414/19.09.2014 αναφορικά με την εκχώρηση αρμοδιότητας κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και παράλληλα ενημερωθήκαμε για τον Ν. 4276/2014 και τις διατάξεις του.Αφού λάβαμε υπόψη μας τα ανωτέρω, αλλά και το γεγονός ότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου σας, κατόρθωσε να διασφαλίσει την επιβίωσή του, μέσα από τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 3, παρ. θ), και παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της Τρόϊκας (κατάργηση υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια), παρακαλούμε να διαβιβάσετε στην κα Υπουργό:
1) Τα συγχαρητήριά μας για την ικανότητα διασφάλισης λειτουργίας αλλά και αναβάθμισης του ρόλου, των εποπτευόμενων φορέων της,
2) Τις ευχές μας για την επίτευξη του κοινού στόχου μας (ανάπτυξη και ανάδειξη τουριστικού προϊόντος προς όφελος των επιχειρήσεών μας και της εθνικής οικονομίας), με την
αξιοποίηση πλέον αναπτυξιακών εργαλείων του Υπουργείου σας. Καθώς επίσης και την αναγνώριση των προσπαθειών σας, μιας και εμείς αντιμετωπίζουμε την απαξίωση του έργου μας, όχι από την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά με πολιτική πρωτοβουλία, και
3) Τέλος την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας, για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου με την οποία να υποχρεούνται όλες οι επιχειρήσεις καταλυμάτων που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή για την κατάταξή τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες (τουρισμού ή ΕΚΕ), να υποβάλλουν ταυτόχρονα Βεβαίωση περί Ενημερότητας από το τοπικό Επιμελητήριο που ήταν ή όφειλαν να ήταν εγγεγραμμένες έως και 31.12.2014, κατ’ αντιστοιχία του αρθ.3, παρ.θ του Ν.4276/2014.
Θεωρώντας ότι αποτελεί κοινή παραδοχή μας, πως το τουριστικό προϊόν μιας χώρας δεν είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις διαμονής, αλλά το αποτελούν ένα πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η εστίαση, η διασκέδαση, οι υπηρεσίες δραστηριοτήτων, η εμπορία τροφίμων κλπ, σας βεβαιώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που βιώνει καθημερινά, παρέχοντας την αιγίδα του στην προσπάθειά τους για επιβίωση και ανάπτυξή τους. Άλλωστε η τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά του τουριστικού κλάδου, γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και τι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτούς, θέτοντας τον πήχη των προσδοκιών τους, από την διάδοχη κατάσταση, πολύ υψηλά.
Εν αναμονή της ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματός μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.