Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας,στις καταγγελίες του Απόστολου Δήμου

Ο ιατρός, κ Απόστολος Δήμος, με ανακοίνωσή του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους συναδέλφους εξαπέλυσε άδικες κατηγορίες εναντίον του Ιατρικού Συλλόγου και της Εφορευτικής Επιτροπής, που διενήργησε τις πρόσφατες εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να απαντήσουμε, για την αποκατάσταση της αλήθειας.Ο κ Δήμος αναφέρει ότι λίγο πριν λήξει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, του γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικά πρόβλημα με την υποψηφιότητά του. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν προς όφελος του. Κλήθηκε να διορθώσει εμπρόθεσμα την αίτησή του, η οποία ήταν εντελώς ασαφής (δεν ανέφερε για ποια θέση είναι υποψήφιος !). Έτσι, του δόθηκε η ευκαιρία να αποφύγει την ακύρωση της υποψηφιότητάς του, ως μη κανονικά υποβληθείσας.Επίσης, αναφέρει παραπλανητικά, ότι ακυρώθηκε μία ψήφος μόνο από το συνδυασμό του. Η αλήθεια είναι ότι στα πλαίσια της πιστής εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας, που περιγράφει τον τρόπο της έγκυρης σταυροδοσίας, ακυρώθηκε μία ψήφος και από τους
τρεις συνδυασμούς.Πράγματι, το όνομα του κ Δήμου, μετά την καταμέτρηση των ψήφων, από σφάλμα συμπεριλήφθηκε στη λίστα των εκλεγμένων σε ένα ανεπίσημο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους γιατρούς, πριν από την τελική έκδοση των αποτελεσμάτων. Ίσως έτσι εξηγείται η πικρία του, η οποία όμως δεν του δίνει το δικαίωμα να αμφισβητεί την νομιμότητα και να κατηγορεί συναδέλφους. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εφορευτικής επιτροπής στάλθηκε με νέο μήνυμα προς τους συναδέλφους το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο καθορίσθηκε από το σωστό τρόπο υπολογισμού του εκλογικού μέτρου, με βάση την νομοθεσία.Η Εφορευτική Επιτροπή ανέτρεξε στη νομοθεσία για τον ορθό υπολογισμό του εκλογικού μέτρου και έλαβε επιπλέον υπόψη της γραπτή γνωμοδότηση από τον έγκριτο νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του εκλογικού μέτρου, τον οποίο αμφισβητεί για λόγους συμφέροντος ο κ Δήμος, έγινε με εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας των ιατρικών συλλόγων και των ΝΠΔΔ, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Έτσι προέκυψε εκλογικό μέτρο 11,77778 το οποίο με βάση το νόμο μετατρέπεται σε 11. Στο άρθρο 12 του Ν. 1264/1982 και στο άρθρο 24 παρ 2 (περί ψηφοφοριών) του Ν 1026/80 αναφέρεται, ότι το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών και ότι το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Επίσης υπάρχει απόφαση δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής) που εκδίκασε πανομοιότυπη υπόθεση ένστασης, για εκλογές ιατρικού συλλόγου. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου το κλάσμα, οσοδήποτε μεγάλο και αν είναι, παραλείπεται και δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι αυτό δεν αποτελεί ακέραιη μονάδα και συνεπώς δεν αντιπροσωπεύει εκδήλωση βουλήσεως εκλογέα. Φυσικά, ο νόμος δεν χρησιμοποιήθηκε για «αρπαγή έδρας», αλλά εφαρμόσθηκε για να είναι αδιάβλητο το εκλογικό αποτέλεσμα.Ο κ Δήμος ζητά να ληφθεί υπόψη το κλάσμα και να μετατραπεί το εκλογικό μέτρο από 11,77778 σε 12, αντίθετα με όσα αναφέρονται στη νομοθεσία. Αυτό θα τον συνέφερε, επειδή τότε θα κέρδιζε εκείνος την έδρα.Τι προτείνει λοιπόν ο κ Δήμος; Να παραβιασθεί ο νόμος για να πάρει εκείνος την έδρα; Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του μιλάει για ήθος και δεοντολογία, την ίδια στιγμή που απαιτεί την παραβίαση της νομοθεσίας, για να εξυπηρετηθεί η προσωπική του φιλοδοξία, ενώ συκοφαντεί δημόσια συναδέλφους του, ότι δήθεν τον αδίκησαν. Φαίνεται ότι εκτός από την εκλογική νομοθεσία και τη συναδελφική συμπεριφορά, αγνοεί και το νόμο περί συκοφαντικής δυσφήμισης…Τέλος, προκύπτει η εξής εύλογη απορία: Οι τρεις συνάδελφοι που αναφέρει ο κ Δήμος στην ανακοίνωσή του, ότι του προσέφεραν ηθική στήριξη, ήταν ενήμεροι ότι θα χρησιμοποιήσει δημοσίως το όνομά τους, ως «υποστηρικτές» του, στα πλαίσια μιας ανυπόστατης καταγγελίας; Συμφωνούν με τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ Δήμου, ο οποίος προσβάλλει το κύρος του Ιατρικού Συλλόγου και αμφισβητεί την εντιμότητα συναδέλφων, μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ή χρησιμοποιήθηκε το όνομά τους χωρίς να ερωτηθούν;

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας,
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Μπακόλας