Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Χωρίς μόνιμους δασκάλους,οι μαθητές δημοτικού σχολείου της Ηγουμενίτσας!!!

Καταγγελία γονέων
Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2014-15 στην Ε1 τάξη του 3ου δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας τοποθετήθηκε ως υπεύθυνος δάσκαλος ο κύριος Κωτσινής Θωμάς ( ο οποίος ήταν υπεύθυνος του τμήματός μας και την περσινή χρονιά). Στη συνέχεια απομακρύνθηκε, προς μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση των μαθητών, για να αναλάβει τη Γ΄ τάξη , λόγω έλλειψης προσωπικού.Αυτό είχε ως συνέπεια , τη διδασκαλία στο Ε1 τμήμα να αναλάβουν προσωρινά -από κοινού- ο διευθυντής του σχολείου κύριος Σακαρέλης και ο κύριος Χριστοφίδης. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε από τον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι στην τάξη των παιδιών μας θα διδάσκουν άλλοι 2 δάσκαλοι, συνολικά 4, καθώς και 7 δάσκαλοι ειδικοτήτων, γενικό σύνολο 11 δάσκαλοι, γεγονός που αποτελεί πρωτοπορία στην ιστορία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.Τα παιδιά μας αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση ως προσωρινή, με αποτέλεσμα να
κατακλύζονται από αισθήματα ανασφάλειας, ανησυχίας, άρνησης για μάθηση και αγωνίας για το μέλλον τους, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στα τέλη Οκτώβρη και είναι τα μόνα στο σχολείο που παραμένουν χωρίς ένα σταθερό πρόγραμμα μελέτης.Άλλωστε, ανέκαθεν η Ε΄ δημοτικού αποτελούσε τάξη με ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυσκολίες. Εμείς, ως γονείς , αναρωτιόμαστε πώς τα παιδιά μας θα ανταπεξέλθουν σε όλα τα παραπάνω χωρίς την παρουσία ενός μόνιμου δασκάλου, γεγονός που αποτελεί αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμά τους.Αιτούμαστε , λοιπόν, την άμεση επιστροφή του Κυρίου Κωτσινή Θωμά στην τάξη, καθώς κρίνουμε αντιπαιδαγωγική την απομάκρυνσή του, αφού, με αυτά τα δεδομένα, το Ε1 τμήμα θα καταλήξει να είναι το μοναδικό τμήμα του σχολείου, το οποίο με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο δημοτικό θα έχει αλλάξει συνολικά 9 δασκάλους. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτούμε την άμεση τοποθέτηση μόνιμου εκπαιδευτικού στο τμήμα.

Οι γονείς των μαθητών της πολύπαθης Ε1 τάξης του 3ου δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας.