Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων 25-66 ετών

Στη δημιουργία 5.000 θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στοχεύει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που ξεκινά την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, επιδοτώντας επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 18 ευρώ την ημέρα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ενώ ωφελούμενοι είναι οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας, ηλικίας μεταξύ 25 και 66 ετών. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 27.000.000 ευρώ. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 
18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.