Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγαθοεργών Καταστημάτων: 32 χρόνια στην υπηρεσία των Γιαννιωτών γονέων

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγαθοεργών Καταστημάτων: Ένα Ίδρυμα που προφέρει 32 χρόνια σημαντικές υπηρεσίες στην πόλη και καλύπτει επιτακτικές ανάγκες των εργαζομένων γονέων. Σταθμός που τόσο είχε ανάγκη η πόλη μας την εποχή της ιδρύσεώς του, αλλά και σήμερα.

Εδώ και 32 χρόνια
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πολυξένη Μολυβαδά» λειτουργεί από της 18ης Ιανουαρίου 1982. Διευθύνεται από Τριμελή Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του «Κανονισμού Λειτουργίας του Σταθμού», εκλέγεται από την Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και τελεί υπό την προεδρία του Σεβ. Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου, ο οποίος είναι και 

πρόεδρος της Εφοροεπιτροπείας.

Επιτροπή – Διεύθυνση
Την περίοδο αυτή, την Επιτροπή αποτελούν οι Σταύρος Παργανάς, Δικηγόρος, Καλλιόπη Νταφοπούλου, Δικηγόρος και Χρ. Μπουκουβάλας, επαγγελματίας.Σήμερα φιλοξενούνται 100 βρέφη και νήπια, ηλικίας από 8 μηνών έως και 5 ετών.Διευθύντρια του Σταθμού είναι, από πολλά χρόνια, η κ. Αναστασία Τόλη – Αθανασίου, Νηπιαγωγός, από τα επίλεκτα στελέχη της προσχολικής αγωγής.

Τα κριτήρια
Σύμφωνα με το άρθρο τρία του «κανονισμού», η Διοικητική Επιτροπή «αποφασίζει περί της εγγραφής και της διαγραφής των βρεφών και νηπίων του Σταθμού, με κριτήρια την σύνθεση της οικογένειας, τας οικογενειακάς δυνατότητας δια την περίθαλψιν του βρέφους ή νηπίου, τα τυχόν βαρύνοντα την οικογένειαν περιστατικά, το πολυμελές αύτης, την απορία, τας συνθήκας εργασίας των γονέων και παν άλλο περιστατικό κατά την κρίσιν της».

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ