Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Μέχρι 30 Νοεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα

Από 24 έως 100 οι δόσεις 

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα με αίτησή που θα υποβάλλουν, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος και ψηφίστηκε από τη βουλή. Με την τροπολογία ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ. Στην ευνοϊκή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2014.Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι
παλαιότερες οφειλές πριν την 1η Ιανουαρίου του 2010. Ανάλογη ρύθμιση θα ισχύσει και για τις οφειλές των πολιτών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, με αίτησή τους έως τις 14 Νοεμβρίου του 2014