Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Για πρώτη φορά, οι Εθνοφύλακες ,θα δώσουν λαμπρό παρόν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στα Γιάννενα!

Την ερχόμενη Τρίτη,θα παρελάσει ένας ουλαμός Εθνοφυλάκων από το ΤΕΘ Καλπακίου

Για πρώτη φορά, οι Εθνοφύλακες των Ιωαννίνων,θα δώσουν  λαμπρό παρόν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου,τιμώντας έτσι με εντυπωσιακό σχηματισμό και παρουσία, αυτή την τόσο ιδιαίτερη επέτειο για την Ελλάδα και τον απανταχού Ελληνισμό.Συγκεκριμένα,την ερχόμενη Τρίτη,θα παρελάσει ένας ουλαμός Εθνοφυλάκων από το ΤΕΘ Καλπακίου.Η Εθνοφυλακή είναι αναπόσπαστο τμήμα των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι μια οργανωμένη στρατιωτική δύναμη, η οποία συμβάλλει στην άμυνα της χώρας. Οι Μονάδες της έχουν την ίδια οργάνωση με τις ενεργές Μονάδες και διαθέτουν οπλικά συστήματα ανάλογα με την αποστολή τους.Το δυναμικό της αποτελείται από έμπειρους άντρες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι αφ΄ ενός έχουν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση κατά την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας και με τη συμμετοχή τους σε εθνικές ασκήσεις στο διάστημα της εφεδρείας τους, αφ΄ ετέρου συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στα πλαίσια της αποστολής των Μονάδων τους.Οι Μονάδες Εθνοφυλακής είναι βασικά στατικές Μονάδες των 

οποίων τα όρια ευθύνης κατ΄ αρχήν συμπίπτουν με τα όρια της διοικητικής διαίρεσης της χώρας.Η Εθνοφυλακή επανδρώνεται από προσωπικό Ενεργού Στρατού, Εφεδρείας και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν υπηρετεί και από πολιτικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις για κάλυψη ειδικών αναγκών.Συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης ως Ένοπλη Δύναμη του Στρατού Ξηράς, για την ενίσχυση και υποστήριξη στην ειρήνη, στην επιστράτευση και στο πόλεμο των Ενόπλων Δυνάμεων προς εκπλήρωση της αποστολής τους, ενώ συμβάλλει και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.