Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΙ

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΥΑΙ που έχουν  καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι συμπολίτες  μας, πετυχαίνοντας σημαντικές εκπτώσεις στις προσαυξήσεις που  φτάνουν κλιμακωτά μέχρι και το 100% αυτών. Θα πρέπει όμως να  καταθέσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.  Σε σημερινές του δηλώσεις ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΙ, Κώστας  Γιωτάκης, παρουσίασε τις δυνατότητες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων  οφειλών που δίνει ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη  Βουλή. Όπως υποστήριξε «είναι η πρώτη φορά που νόμος για ρυθμίσεις  οφειλών εκτός από τους Δήμους αφορά και στις ΔΕΥΑ, γι’ αυτό και είναι  ευκαιρία για τους συμπολίτες μας να τον εκμεταλλευτούν, καθώς δεν  θα υπάρξει σύντομα άλλη δυνατότητα».  Με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος για τον αριθμό των δόσεων και  το ελάχιστο ποσό καταβολής, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ προχώρησε στην  σχετική απόφαση που αφορά στην κλιμάκωση των εκπτώσεων στις  προσαυξήσεις.  Προσοχή: Ο νόμος ορίζει πως όσοι οφειλέτες επιθυμούν να ενταχθούν  στη ρύθμιση θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 14 Νοεμβρίου  2014. Το χρονικό διάστημα που απομένει είναι μικρό γι’ αυτό ο  κ. Γιωτάκης κάλεσε τους οφειλές να σπεύσουν να υποβάλουν την αίτηση, είτε στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, είτε να τη στείλουν με
φαξ στο  2651054547 ή να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της  Δ.Ε.Υ.Α.Ι. . http://www.deyai.gr Αναλυτική «η Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών», έχει ως εξής: 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ι. μέχρι 30 Σεπτεμβρίου  2014, ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως: α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. β) Σε δύο (2) έως σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά  ποσοστό μειούμενο κατά δύο επί τοις εκατό (2%) για κάθε επιπλέον  δόση, από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για δύο (2)  δόσεις η απαλλαγή θα είναι ενενήντα οκτώ επί τοις εκατό (98%)  ενώ για σαράντα δόσεις η απαλλαγή θα είναι εικοσιδύο επί τοις  εκατό (22%). 2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να  κατατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Ι. μέχρι 14 Νοεμβρίου 2014. Σε περίπτωση  που ο υπόχρεος είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη, το αίτημα θα  υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη. 3. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από  σαράντα (40). 4. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα ευρώ  (40,00 €). 5 Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, αυτός ακυρώνεται  αυτόματα και το χρέος επανέρχεται στο προ της ρύθμισης ποσό,  αφαιρουμένων απλώς των ποσών πού καταβλήθηκαν στα πλαίσια  της ρύθμισης. 6 Για να υπαχθεί στη ρύθμιση ο οφειλέτης, θα πρέπει να υποβάλλει  αίτηση στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ή να στείλει φαξ στο  2651054547 ή να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα  της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. . http://www.deyai.gr/ μέχρι 14 Νοεμβρίου 2014.