Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Υπεύθυνους προώθησης τραπεζικών προϊόντων ζητά η CQS S.A.

Η εταιρία CQS S.A. αναζητά για λογαριασμό κορυφαίου τραπεζικού οργανισμού, υπεύθυνους προώθησης τραπεζικών προϊόντων, κωδικός θέσης (CQS_ΒNK_I). Ως αντικείμενο εργασίας θα έχουν την προώθηση τραπεζικών προϊόντων μέσα από ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός πολυκαταστημάτων. Τα προσόντα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση είναι: η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε προώθηση τραπεζικών προϊόντων, το πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, η ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η δυναμική προσωπικότητα, η άνεση στη χρήση Η/Υ, το αίσθημα ευθύνης κατά τη 

διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, οι εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους και η γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Η Εταιρία προσφέρει εργασία 4ωρης απασχόλησης σε πενθήμερη βάση, μηνιαίο bonus επίτευξης στόχων, σταθερό μηνιαίο μισθό, κάλυψη εξόδων μετακίνησης προς και από το χώρο εργασίας, ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία στο τηλ.στο 213-01.18.155 (Τμήμα Προσλήψεων).