Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΡΤΑ-Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 29-9-2014 και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Περί μη εφαρμογής του Ν. 4250/2014 σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
2.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
3.Ορισμός μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
4.Έγκριση της υπ’ αρ. 8/2014 «Αναμόρφωση πρ/σμού» απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου»
5.Ορισμός μελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας.
6.Συγκρότηση επιτροπής επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και επιτροπής παρακολούθησης των
ενεργειών της ΔΕΗ σχετικά τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε συνδημότες μας, λόγω οικονομικής αδυναμίας
Εισηγήτρια: Δ/ντρια Δ/κών
7.Χορήγηση άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Μπούκα Ευάγγελο του Νικολάου που βρίσκεται στην Καραϊσκάκη 8 στην Άρτα.
Εισηγήτρια: Δ/ντρια Οικ/κών
8.Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής για την πραγματοποίηση της γιορτής κάστανου και τσίπουρου στις 12 Οκτωβρίου.
9.Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.
10.Αναμόρφωση πρ/σμού (σχετ. η υπ’ αρ. 285/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
11.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων.
12.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτων καταβληθέντος.
13.Επιστροφή ποσού στον Χρήστο Κουφό.
14.Διαγραφή τελών ύδρευσης.
15.Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο οφειλετών ΤΑΠ
16.Διαγραφές προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής.
17.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
18.Διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν. 4111/2013.
19.Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 9 Δημοτικού Κατ/τος του οικισμού Αγίων Αναργύρων.
Εισηγήτρια: Δ/ντρια ΤΥΔ
20.Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων και του Σχεδίου Δράσης για το έτος 2014 και έγκριση μελετών.
21.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων (σχετ. τα υπ’ αρ. 12897/31-7-2014 & 15300/29-4-2014 πρακτικά κλήρωσης της ΤΥΔ).
22.Επί αιτήσεως κ. Θωμά Χριστιά για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Φιλοθέης».
23.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων».