Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Επτά εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Πρέβεζας!

Επτά εντεταλμένοι σύμβουλοι θα αναλάβουν διάφορους τομείς για τα επόμενα δυόμιση χρόνια στο Δήμο της Πρέβεζας, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, τον τουρισμό αλλά και την λειτουργία των υπηρεσιών. Με ισάριθμες αποφάσεις που αναρτήθηκαν στο διαύγεια γίνεται γνωστό ότι ο Ντίτσος Γεράσιμος θα είναι υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού Νεολαίας και Μαζικού Αθλητισμού, ο Κακιούζης Χαράλαμπος υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου, ο Κώτσης Δημήτριος υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. Ακόμη ο Ροπόκης Ευάγγελος θα είναι υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού Δημοτικής Περιουσίας, κληροδοτημάτων και κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές κ.λ.π.) και ο Συγκούνας Ευάγγελος υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού Αθλητισμού, Τουρισμού, Δημόσιας Υγείας, Επικοινωνίας και Δημοσιών Σχέσεων και
του Δικτύου Εθελοντισμού. Ο Κορωναίος Κοσμάς υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού Πολιτισμού, Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και σύνταξης οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και ένταξης έργων σε προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ…και η Αγγέλη - Παπαϊωαννίδου Ελευθερία υπεύθυνη σε θέματα εποπτείας και συντονισμού Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικές Δομές κ.α.