Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Παράταση για τις αιτήσεις πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ

Παρατείνεται με απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ η υποβολή αιτήσεων για ωρομίσθιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής μέχρι την προσεχή Δευτέρα, 22-09-2014 και ώρα 15.00 Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, για τα εξάμηνα 2014β και 2015α. Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται στην Διεύθυνση : http://applications.inedivim.gr Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Διορθώσεις που αφορούν τη φόρμα μοριοδότησης μπορούν να γίνονται μέσω υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα προσκομίζεται στο ΙΕΚ στο οποίο υποβάλλεται ο φάκελος των δικαιολογητικών.