Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Φυτοφάρμακα στο σύνολο των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ηπείρου

Μπορεί μεν οι ποσότητες να χαρακτηρίζονται χαμηλές, ωστόσο συγκεντρώσεις αρκετών φυτοφαρμάκων καταγράφονται στο σύνολο σχεδόν των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ηπείρου, με το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα έντονο σε κάποιες περιόδους του έτους, όταν δηλαδή γίνεται η χρήση τους και την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων. Την εικόνα αυτή έδωσε ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, βάσει των μετρήσεων του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, σημειώνοντας πως οι επιπτώσεις δεν είναι τόσο μεγάλες στα ψάρια, αλλά κυρίως στα άλλα υδρόβια είδη, που δεν είναι το ίδιο ανθεκτικά. Σύμφωνα με
τον κ.Αλμπάνη μεγαλύτερο πρόβλημα από τα ζιζανιοκτόνα αποτελούν τα εντομοκτόνα που είναι περισσότερο τοξικά. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα παρουσιάστηκαν στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα τα Φυτοφάρμακα και τους συναφείς οργανικούς μικρορυπαντές στο περιβάλλον, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από τρεις συνεργαζόμενες Επιστημονικές Ενώσεις.