Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΡΤΑ:Συνάντηση Β. Ψαθά με εκπροσώπους Αλιευτικών Συλλόγων Αμβρακικού

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε,μταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά και εκπροσώπων των Αλιευτικών Συλλόγων Κορωνησίας – Καλογερικού, Ανέζας, Νεοχωρίου και Λουτροτόπου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθραλιείας στις λιμνοθάλασσες Λογαρού, Τσουκαλιό, Κόφτρα – Παλιομπούκα και Άγριλου καθώς επίσης και ο προγραμματισμός των έργων στην περιοχή από την Περιφέρεια Ηπείρου.Ο κ. Ψαθάς τόνισε στους εκπροσώπους των Συλλόγων ότι ο Αμβρακικός Κόλπος και οι λιμνοθάλασσές του αποτελούν έναν περιβαλλοντικό πλούτο για την Άρτα, ο οποίος με την κατάλληλη διαχείριση μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους αλιείς και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Επεσήμανε ότι η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος συμβαδίζει με την
προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη και σ’ αυτήν την κατεύθυνση προγραμματίζει τις επεμβάσεις της η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.