Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ: Σημαντική βελτίωση στον στελεχιακό εμπλουτισμό και τις υποδομές του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Σε ανακοίνωση του ο Διοικητής του Νοσοκομείου Πρέβεζας αναφέρει.«Σημαντική είναι η βελτίωση στον στελεχιακό εμπλουτισμό και τις υποδομές του Νοσοκομείου Πρέβεζας.Συγκεκριμένα:
Αύξηση κλινών του νοσοκομείου Πρεβέζης με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) έχοντας ως όφελος την άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων με το διορισμό τεσσάρων ειδικευμένων ιατρών στο πλαίσιο των ανακοινωθέντων διορισμών από το Υπουργείο στο άμεσο μέλλον.
• Εκσυγχρονισμός της κλινικής νεφρού με απόκτηση πιο σύγχρονων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης σε συνεργασία με το νοσοκομείο Ληξουρίου διαμέσου εγκρίσεως της διοικήσεως της 6ης ΥΠΕ
• Ένταξη του Νοσοκομείου Πρεβέζης στο πρόγραμμα ψηφιακή σύγκλιση όπου θα έχει ως αποτέλεσμα την
ψηφιοποίηση του ιατρικού αρχείου ασθενών και την λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς.
Ενδυνάμωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με:
1. Διορισμός Χειρουργού
2. Διορισμός Δερματολόγου (ειδικότητα που καλύπτει τις άμεσες ανάγκες λόγω μη ύπαρξης της εν λόγω ειδικότητας στο νομό μας είτε ως ιατρός στο ΠΕΔΥ είτε ως συμβεβλημένος ιδιώτης με τον ΕΟΠΥΥ)
3. Έγκριση μετακίνησης Ορθοπεδικού στο νοσοκομείο Πρεβέζης.
4. Ενδυνάμωση με τρεις επικουρικούς ιατρούς και συγκεκριμένα στην παθολογική κλινική ενός παθολόγου , στην καρδιολογική κλινική ενός καρδιολόγου, και στη χειρουργική κλινική ενός αναισθησιολόγου.
5. Έγκριση θέσεως Επικουρικού Ιατρού με ειδικότητα Χειρουργού για το νοσοκομείο Πρεβέζης στην τρέχουσα προκήρυξη του Υπουργείου για άμεση ενίσχυση του χειρουργικού τομέα.
6. Ενδυνάμωση με πάνω από δέκα στελέχη νοσηλευτικού προσωπικού διαμέσου έγκρισης μετακινήσεων.
7. Παράλληλα εγκρίθηκαν 7 θέσεις Επικουρικών Ιατρών στο πλαίσιο στελέχωσης των μεταρρυθμίσεων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αναλυτικά:
• ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) Πρέβεζας 3 Ιατροί
1. Καρδιολόγο
1. Παιδίατρο
1 Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο
• Κέντρο Υγείας Πάργας 2 Ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγοι
• Κέντρο Υγείας Καναλακίου 1 Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος
• Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας 1 Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ