Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Διακοπή υδροδότησης στο Νεοχωρόπουλο,λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του ΣΥΔΛΙ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας του Συνδέσμου στην περιοχή της Δ.Κ Νεοχωρόπουλου εμφανίσθηκε διακοπή τροφοδοσίας στην μεσαία και άνω δεξαμενή Δ.Κ. Νεοχωρόπουλου. Ως εκ τούτου, στις ανωτέρω περιοχές υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων ή και διακοπή. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά την αποκατάσταση της βλάβης. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών και σας γνωρίζουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος διακοπής..