Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α .Π .

Παρεμβάσεις που αφορούν την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης συζήτησαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης και στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας με επικεφαλής τον διευθυντή της επιχείρηση Κώστα Παπουτσή , σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση για τις δράσεις της επιχείρησης ενώ συζητήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην λειτουργία του έργου του βιολογικού καθαρισμού Λούρου -Στεφάνης-Ωρωπού καθώς και στην υλοποίηση των συνδέσεων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό έργο. Ο κ. .Μπαίλης, τα στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α αλλά και κλιμάκιο των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συζήτησαν επίσης και για άλλες προγραμματιζόμενες δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την ποιοτικη και ποσοτική αναβάθμιση του τομέα της ύδρευσης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος με έργα που αφορούν στην αποχέτευση.