Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Το ΤΕΙ Ηπείρου αυτοματοποίησε τη διαδικασία εγγραφής των νέων φοιτητών του!

Το ΤΕΙ Ηπείρου αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και τεχνολογιών αυτοματοποίησε τη διαδικασία εγγραφής των νέων φοιτητών του. Η αίτηση ηλεκτρονικής προεγγραφής των φοιτητών που εισάγονται στο ΤΕΙ Ηπείρου μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων 2014 καθώς επίσης και των Αλλοδαπών-Αλλογενών ήδη ξεκίνησε από χθες και θα ολοκληρωθεί 26 Σεπτεμβρίου 2014. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική προεγγραφή των επιτυχόντων είναι η κατοχή προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και η δυνατότητα σύνδεσης σε αυτό. Η πρόσβαση στο email είναι απαραίτητη τόσο για την ολοκλήρωση της εγγραφής λόγω του ότι σε αυτό αποστέλλονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ολοκλήρωση της εγγραφής, όσο και για την πρόσβαση σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, δήλωση συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ κ.α.) λόγω του ότι στο
email αυτό αποστέλλονται τα στοιχεία πρόσβασής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι φοιτητές που εισάγονται σε τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου με άλλο τρόπο (πχ αθλητές, κατατακτήριες εξετάσεις κ.α.) θα πρέπει για την εγγραφή να απευθύνονται στην γραμματεία του τμήματος στο οποίο εισάγονται. Παράλληλα οι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.teiep.gr/ μπορούν να βρουν πληροφορίες για την εγγραφή, σίτιση και στέγαση πρωτοετών φοιτητών, οδηγίες για την ηλεκτρονική προεγγραφή πρωτοετών φοιτητών, δήλωση Συγγραμμάτων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ και ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.