Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΕΒΕΖΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με την απόφαση ανάκλησης της ένταξης του έργου «Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα» από τον Περιφερειάρχη

Διευκρινίσεις αναφορικά με την απόφαση ανάκλησης της ένταξης του έργου «Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα» από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.Καχριμάνη δίνει ο Δήμος Πρέβεζας. Η σχετική απόφαση ένταξης του έργου είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2013 και αφορούσε την ανάπλαση της παλαιάς τάφρου περιμετρικά και των τειχών του κάστρου του Αγίου Ανδρέα με τη διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας προϋπολογισμού 2.070.000 ευρώ. Όμως προκειμένου να γίνει η έγκριση της δημοπράτησης η σχετική μελέτη του έργου στάλθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού για να γνωμοδοτήσει λόγω αρμοδιότητας. Το υπουργείο πολιτισμού με απόφασή του τον Οκτωβρίου του 2013 προχώρησε σε παρατηρήσεις που έπρεπε να γίνουν σχετικές με το έργο. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν και η υλοποίηση ως ξεχωριστό υποέργο της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στερεωτικών εργασιών των τειχών καθώς επίσης και αρχαιολογικές έρευνες και
εργασίες. Για το υποέργο όμως αυτό δεν υπήρχε ούτε μελέτη ούτε προϋπολογισμός, ενώ το κόστος του υπολογίστηκε στις 400.000χιλ ευρώ. Επειδή η όλη διαδικασία σύνταξης –έγκρισης μελέτης - ένταξης του υποέργου είναι αρκετά χρονοβόρα ο Δήμος Πρέβεζας ζήτησε να βγει νέα υπουργική απόφαση που να μην περιλαμβάνει την παράγραφο 6 αίτημα που δεν έγινε δεκτό και οδήγησε στην ανάκληση ένταξης του έργου. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη ο Δήμος δεν παραιτείται από το έργο, το οποίο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και θα συνεχίσει την προσπάθεια ώστε το έργο αλλά και το υποέργο να ενταχθούν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την 18η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων.