Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Εκδήλωση του Τομέα Υγείας του Παιδιού, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Τομέας Υγείας του Παιδιού της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει την 24η Επιστημονική Εκδήλωσή του, στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Du Lac Congress Center με θέμα: Από το Παιδί στον έφηβο και τον ενήλικο: Μεταβάσεις και θέματα αιχμής. H 24η Επιστημονική Εκδήλωση είναι η ετήσια επιστημονική εκδήλωση του Τομέα Υγείας του Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου στοχεύει στην ενημέρωση των Παιδιάτρων της Ηπείρου και των γειτονικών περιοχών.