Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Περαιτέρω μείωση εμφάνισαν οι χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά!

Περαιτέρω μείωση εμφάνισαν οι χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.Σύμφωνα με αυτά, η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο μειώθηκε κατά 3,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013, με αποτέλεσμα το ιδιωτικό χρέος στις τράπεζες να περιοριστεί στα 213,5 δισ. ευρώ, από 221,8 δισ. ευρώ που ήταν τον Αύγουστο του 2013.Πιο αναλυτικά, το χρέος των επιχειρήσεων μειώθηκε στα 101,1 δισ. ευρώ, καθώς η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς αυτές, τον Αύγουστο του 2014, ήταν αρνητική κατά 195 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να διαμορφωθεί σε -4,6%, από -4,9% τον Ιούλιο του 2014.Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,4%, από -4,8% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 123 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2013: αρνητική καθαρή ροή 453 εκατ. ευρώ).Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παρέμεινε αμετάβλητος, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο -7,4%.Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε τον Αύγουστο στα 99,1 δισ. ευρώ από 102,9 δισ. ευρώ που ήταν πριν από ένα χρόνο.Η χρηματοδότηση των ιδιωτών ήταν αρνητική κατά 262 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο -2,9%.Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων έχει μειωθεί στα 70,1 δισ. ευρώ από 72 δισ. ευρώ που ήταν πριν από ένα χρόνο, ενώ αυτό των καταναλωτικών δανείων έχει μειωθεί στα 27,6 δισ. ευρώ από 29,1 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.Την ίδια ώρα, αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, όπως καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.Σύμφωνα με αυτά το απόθεμα των καταθέσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών στις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκε στο τέλος Ιουλίου στα 164,2 δισ. ευρώ, από 163,2 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουλίου. Στις αρχές του έτους το σύνολο των καταθέσεων είχε περιοριστεί στα 161 δισ. ευρώ.