Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Πρόσληψη ανειδίκευτου Εργάτη

Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ (άνδρα), στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΕΤΩΝ» του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι: 1) άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ηλικίας 55-64 ετών (το 55ο έτος και το 64ο έτος συμπληρωμένα), των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,έχει κατεγγελθεί από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά και 2) μακροχρόνια Άνεργοι, ηλικίας 55-64 ετών (το 55o έτος και το 64o έτος συμπληρωμένα) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από
12 μήνες στα μητρώα των ανέργων του ΟΑΕΔ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωήστε με τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και την κα.Πύρσου Κωνσταντίνα (1οςόροφος του Παλιού Δημαρχείου) με τηλέφωνο επικοινωνίας 26550-24144. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014