Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Αναδασωτέα κηρύχθηκε η περιοχή Λιβαδαρίου Πάργας

Αναδασωτέα κηρύχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περιοχή του Λιβαδαρίου Πάργας που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά με σκοπό να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση με φυσική αναδάσωση. Η σχετική απόφαση αναφέρει ««Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό να επανέλθει στην προτέρα της κατάσταση με φυσική αναδάσωση, τη δημόσια έκταση δάσους εμβαδού ενός στρέμματος και εκατόν επτά τετραγωνικών μέτρων (1,107 στρ.), στην θέση «Σπιτάλιο−Ράχη» περιφέρεια της Δ. Κ Λιβαδαρίου Δημοτικής Ενότητας Πάργας του Δήμου Πάργας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».