Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΩΡΓΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ:Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις βασικές ανελαστικές δαπάνες του Ιδρύματος

Μετεγγραφές, έλλειψη προσωπικού, υποχρηματοδότηση. Τα τρία αγκάθια της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας, σε μια πυκνή σε γεγονότα και προβληματισμούς περίοδο, όπου η Πολιτεία αφενός καθυστερεί την εφαρμογή των θεσμικών αλλαγών που θα επιτρέψουν στα Πανεπιστήμια να έχουν πραγματική αυτονομία, αφετέρου τα οδηγεί σε ασφυξία.Σε πολλά ανώτατα Ιδρύματα ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις βασικές ανελαστικές δαπάνες, που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο, το τηλέφωνο και το νερό, και κυρίως με τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων για φοιτητική μέριμνα. Αρκετά Τμήματα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα έλλειψης διδακτικού προσωπικού, γεγονός που σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προκηρυχθούν νέες θέσεις καθηγητών, ώστε αφενός να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες που υπάρχουν και αφετέρου να ανανεωθούν τα Προγράμματα Σπουδών.Από την άλλη, το υπουργείο Παιδείας σεμνύνεται ότι για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ αποσύνδεσε τα χρήματα των ΕΛ.ΚΕ. από το δημόσιο λογιστικό και διέθεσε ακόμη, ως έκτακτη ενίσχυση, ποσό από τα λεγόμενα «κλεμμένα» που περιήλθαν στο υπ. Οικονομικών.Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γιώργος Καψάλης,μιλώντας στην

εφημερίδα "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία",ανέφερε τα εξής:«Παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λόγω της διπλής διαθεσιμότητας, οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών πραγματοποιούνται χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό οφείλεται στη διοικητική προετοιμασία που προηγήθηκε αλλά και στο ίδιο το προσωπικό, που εξυπηρετεί με κάθε τρόπο τους νέους φοιτητές και τα μέλη των οικογενειών τους. Βέβαια, όπως και στα άλλα ιδρύματα της χώρας, εξακολουθεί να υπάρχει σε εκκρεμότητα και κατ' επέκταση σε αβεβαιότητα το ζήτημα των μετεγγραφών. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις βασικές ανελαστικές δαπάνες του Ιδρύματος, που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο, το τηλέφωνο και το νερό και κυρίως με τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Επίσης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν επαρκώς δαπάνες που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, η οποία, στη σημερινή οικονομική συγκυρία πρέπει να είναι περισσότερο ενισχυμένη. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχουμε προκηρύξεις των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων των Πανεπιστημίων. Αυτό έχει ως συνέπεια αρκετά Τμήματα του Ιδρύματος να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα έλλειψης διδακτικού προσωπικού, γεγονός που σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προκηρυχθούν νέες θέσεις καθηγητών, ώστε αφενός να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες που υπάρχουν και αφετέρου να ανανεωθούν τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».