Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ο πρώην Δήμαρχος, Φίλιππας Φίλιος, παρέδωσε σήμερα τα κλειδιά του Δημαρχείου στο Θ.Μπέγκα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Σε μια συμβολική κίνηση παράδοσης-παραλαβής ο πρώην Δήμαρχος,  Φίλιππας Φίλιος, παρέδωσε σήμερα τα κλειδιά του Δημαρχείου στο νέο  Δήμαρχο, . Θωμά Μπέγκα κι ευχήθηκε «καλή επιτυχία στο έργο του  Δημάρχου και όλων των συμβούλων για το καλό της πόλης». Ο κ. Μπέγκας ευχαρίστησε τον κ. Φίλιο λέγοντας πως «θεωρώ ότι θα  μου φέρει τύχη η παρουσία του την πρώτη μου μέρα στο Δημαρχείο».  Πρόσθεσε δε πως «στην πορεία της θητείας μου θα έχω ανάγκη την  εμπειρία του». Να σημειωθεί πως εκτός από τα κλειδιά του Δημαρχείου ο πρώην  Δήμαρχος παρέδωσε τα
κλειδιά της θυρίδας όπου φυλάσσονται  τιμαλφή του Δήμου, έναν πίνακα εκκρεμοτήτων, καθώς και ορισμένα  άλλα αντικείμενα και οι δύο άνδρες υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο  παράδοσης- παραλαβής.