Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ,για την έναρξη λειτουργίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αντιμετωπίζει για άλλη μια χρονιά  νέες περικοπές στον προϋπολογισμό του, ανακοινώνεται από τις πρυτανικές αρχές  ότι «η λειτουργία από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών αποτελεί μονόδρομο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει  να τιναχτεί στον αέρα η προοπτική δημιουργίας της Πολυτεχνικής Σχολής». Ο  ΣΥΡΙΖΑ έχει περιγράψει επακριβώς την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται  το Πανεπιστήμιο σήμερα και έχει παρέμβει πολλές φορές μέσα και έξω από τη  Βουλή για να αναχαιτισθεί η νεοφιλελεύθερη επίθεση στην ανώτατη εκπαίδευση.  Οι οικονομικές περικοπές, οι απολύσεις, οι μετακινήσεις διοικητικών υπαλλήλων,  η αδυναμία πρόσληψης συμβασιούχων για την κάλυψη άμεσων εκπαιδευτικών  αναγκών, η υποχρηματοδότηση της έρευνας και η απαξίωση των υποδομών  καθιστούν τη διεκπεραίωση του ακαδημαϊκού έργου, αλλά και την παροχή  υπηρεσιών υγείας από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πολύ δύσκολη. Γνωρίζοντας  όλα αυτά, αναρωτιόμαστε, λοιπόν, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία σύμφωνα με τα  οποία εξασφαλίζεται «η ομαλή λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»  στην παρούσα φάση.  Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεν θα είναι φυσικά ένα Τμήμα μονοετούς  φοίτησης. Ως εκ τούτου, οι πρόνοιες που αφορούν την

πρόσληψη νέου προσωπικού,  εξασφάλισης στέγης και κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του δεν είναι δυνατόν  να περιορίζονται στα «εκ των ενόντων», συν 2-3 νέα μέλη ΔΕΠ που προβλέπεται να  προσληφθούν για να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  μιας άρτια οργανωμένης Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει πάνω από 50 μαθήματα,  χρειάζεται ειδικούς χώρους και προυποθετει έναν ξεχωριστό προυπολογισμό για  την κάλυψη των απαραίτητων λειτουργικών δαπανών. Οι προυποθέσεις αυτές  δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή υπό το δεδομένο καθεστώς δημοσιοοικονομικής  λιτότητας -εκτός βέβαια εάν εννοούμε κάτι εντελώς πρόχειρο. Οι προχειρότητες  και τα βήματα στο κενό εκθέτουν όμως το Πανεπιστήμιο και εξαπατούν την τοπική  κοινωνία, αφήνοντας υπόνοιες για λαικισμό και πελατειακές σχέσεις.  Ένα δεύτερο θέμα που ανακύπτει είναι η στάση του Υπουργείου. Είναι  χαρακτηριστικό ότι στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  στις 31/07/2014, αναφέρεται πως «Με την υπουργική απόφαση του Υφυπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου που δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23-7-2014 (ΦΕΚ 2007 Β/23-7-2014), [..] Η  εν τοις πράγμασι λειτουργία των δυο Τμημάτων –πρόκειται γαι την Αρχιτεκτονική στα  Ιωάννινα και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Κοζάνη- θα εξαρτηθεί από  τα ίδια τα Ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψιν τα οικονομικά τους δεδομένα, μετά και τις  τελευταίες περικοπές στους προϋπολογισμούς τους». Με τη παραπάνω τοποθέτηση το Υπουργείο δηλώνει με σαφήνεια ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη - ιδιαίτερα της  οικονομικής στήριξης- για την ομαλή λειτουργία της Αρχιτεκτονικής. Αυτή η στάση  αφήνει βεβαίως ανοιχτό το πεδίο και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη γενικότερη  στρατηγική της κυβέρνησης, για δίδακτρα και άλλες μορφές «οικονομικής  ενίσχυσης», δηλ. ουσιαστικής απόσυρσης του κράτους από την ευθύνη λειτουργίας  των ΑΕΙ. Από τη θέση και την οπτική της ριζοσπαστικής Αριστεράς, με όλες τις δυνάμεις  που διαθέτουμε, δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τεθούν  οι βάσεις για την αναδιάρθρωση και την σύμμετρη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων στην Ήπειρο. Λέμε λοιπόν «ναι» στην προοπτική ίδρυσης Πολυτεχνικής  Σχολής στα Ιωάννινα, που θα περιλαμβάνει τόσο το Τμήμα Αρχιτεκτόνων όσο και  άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, μόνο όμως μετά από ώριμο σχεδιασμό, καθαρούς  στόχους και εξαντλητική διαβούλευση τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.