Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΟΡΕΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ:Θετική γνώμη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΜΑ Φιλιπιάδας

Την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων επί του έργου: «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας στη θέση Λεροπούλα Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας», με φορέα του έργου τη Περιφέρεια Ηπείρου έκανε ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ο οποίος διαβίβασε στις αρμόδιες υπηρεσίες το φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το σχετικό έγγραφο του Φορέα, αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού εκφράζει θετική γνώμη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, ωστόσο θεωρείται σκόπιμο, ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια χρησιμοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τον περιορισμό της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος κατά τη φάση κατασκευής, σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καταστεί σαφές αν θα γίνει η χρησιμοποίηση μεταλλικών χοανών ή όχι. Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε θα γίνει τοποθέτηση τέτοιων χοανών σε κάθε θέση εκκένωσης φόρτωσης των απορριμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισμός των απορριμμάτων. Ωστόσο σε άλλη σελίδα της Μ.Π.Ε, αναφέρεται ότι η πιθανή έκλυση οσμών και η αντιμετώπιση αυτών με 

σύστημα απόσμησης μέσω χημικών φίλτρων, θα γίνει στη περίπτωση χρησιμοποίησης μεταλλικών χοανών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί αν θα χρησιμοποιηθούν αυτού του είδους οι χοάνες. Δεδομένου ότι οι συνθήκες τύρβης που θα δημιουργηθούν κατά το στάδιο εκκένωσης των απορριμμάτων θα έχουν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οσμών, η χρήση τέτοιων χοανών σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός συστήματος απόσμησης σε πλήρως στεγανές συνθήκες, θα απέτρεπε την δημιουργία οχλήσεων λόγω οσμών στις γύρω περιοχές. Επιπρόσθετα, το ύψος της περιμετρικής δενδροφύτευσης θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αποτρέπει τη δημιουργία τέτοιων φαινομένων».