Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Συνεδριάζει το απόγευμα το Δ.Σ. του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας,σήμερα  Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 19:00,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με συνολικά 42 θέματα να περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη,τα οποία αναλυτικά είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών-εργασιών, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Οργάνου σφραγίσματος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου ΑΡΩΓΗ.
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός μελών για το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου ΑΡΩΓΗ.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός μελών για το Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών εορτασμού μνήμης 49 Προκρίτων.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ανάληψης πίστωσης για επισκευαστικές δαπάνες σχολείων.
ΘΕΜΑ 18ο: Εισαγωγή ζώων στις δημοτικές βοσκές, για το έτος 2014
ΘΕΜΑ 19ο: Ανάκληση της 257/2012 απόφασης του Δ.Σ περί:* Παραχώρηση ακινήτου στην τοπική κοινότητα Καλλιθέας στον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καλλιθέας.
ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: * Αντικατάσταση- προμήθεια νέου εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΓΑΡΔΙΚΙ*ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 22ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 23ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΝΙΣΧΥΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΧΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 24ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 27ο: Α] Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Β] Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΘΕΜΑ 28ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 30ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ‘’ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ’’
ΘΕΜΑ 31ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΤΑΦΛΟΥ
ΘΕΜΑ 32ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 33ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 34ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΓΑΡΔΙΚΙ*ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 35ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΛΙΑΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 36ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: *Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αμπελιάς
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση καταβολής σε χρήμα της αξίας του γάλακτος σε εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της αριθμ. 28/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ « ΑΡΩΓΗ», περί: * Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2014, που αφορά την μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού*.-
ΘΕΜΑ 40ο: Λύση σύμβασης της μελέτης:” Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ( Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη) Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς ( Λαμπόβου), έτους 2014.
ΘΕΜΑ 42ο: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ( ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς