Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Απάντηση του διοικητή του νοσοκομείου Άρτας,για τους υπαλλήλους με τα πλαστά πτυχία

Με αφορμή δημοσιεύματα μερίδας του ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με ευθύνες  της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για το θέμα των υπαλλήλων του  Νοσοκομείου που κατείχαν πλαστά ή παραποιημένα πτυχία, επισημαίνονται τα εξής :
1)Αναφορικά με τον υπάλληλο που διαπιστώθηκε ότι κατά το διορισμό του  στο Νοσοκομείο μας υπέβαλε τίτλο σπουδών τον οποίο με πρόθεση νόθευσε, έχει  διαπιστωθεί η ανάκληση του διορισμού του από 15/4/2014 και έχει απολυθεί.
2)Σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο υπαλλήλους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία  από το Νοσοκομείο μας και έχουν σταλεί τα έγγραφα στα αρμόδια, για τις τελικές  διαδικασίες, Νοσοκομεία από τον Μάιο του 2014.

 Ο Διοικητής 
Νικόλαος Κατσακιώρης