Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Εκδήλωση για τοπικά σχέδια για την απασχόλησης στην Άρτα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ  ΑΡΤΑΣ» σας προσκαλεί στη 2η συνάντηση εργασίας με θέμα «Ευκαιρίες  Καριέρας & Ανάγκες των Επιχειρήσεων στην Επέκταση των  Δραστηριοτήτων τους. Νέες τάσεις και προοπτικές», που θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17.45 στο  συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας. Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δικτύωση  Τοπικών κοινωνικο-οικονομικών εταίρων & επιχειρήσεων» της  Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις  ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ». Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι του  προγράμματος και στελέχη τοπικών επιχειρήσεων της Άρτας. Στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι να παρουσιασθούν τα
 πλεονεκτήματα για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις από την πρόσληψη  των ωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης και να κινητοποιηθούν προς  την κατεύθυνση της προοπτικής απασχόλησης των ατόμων αυτών στις  επιχειρήσεις τους.