Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδριάζει σήμερα το βράδυ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 19-9-2014 και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 22 συνολικά  θέματα της ημερήσιας διάταξης,τα οποία είναι τα εξής:
1.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
2.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.)
3.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων»
4.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων»
5.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.

6.Έγκριση κοινού λογοτύπου για την τουριστική προβολή του Νομού Άρτας
7.Έγκριση της υπ’ αρ. 47/2014 «Τρ/ση πρ/σμού» απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π
8.Έγκριση της υπ’ αρ. 48/2014 «Έγκριση Απολογισμού έτους 2013» απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π
9.Έγκριση της υπ’ αρ. 8/2014 «Αναμόρφωση πρ/σμού» απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
10.Παραχώρηση κατά χρήση αιθουσών παλαιού Δημαρχείου Φιλοθέης στο Μουσικό σχολείο για βοηθητικές αίθουσες εργαστηρίων
11.Παράταση αρδευτικής περιόδου
12.Αναμόρφωση πρ/σμού (σχετ. οι υπ’ αρ. 266 & 271/2014 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)
13.Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικούς λογαριασμούς
14.Τροποποίηση των υπ’ αρ.429, 430, 431, 493/2013 & 13, 67, 68/2014 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
15.Κατάργηση των υπ’ αρ. 16 &193/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
16.Ορισμός μελών επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής Δημοτικών έργων
17.Επί αιτήσεως Κ/Ξ «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. –Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ –ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας»
18.Επί αιτήσεως «Χαράλαμπος Κριμπάς Ε.Δ.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Αρταίων»
19.Επί αιτήσεως « ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΔΕ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τμήματος Δημοτικής οδού έμπροσθεν του παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων»
20.Επί αιτήσεως Κ/Ξ Β. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ – Κ. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΟΕ «ΕΡΓΟΤΕΚ» - Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου – πλακόστρωση κεντρικής Δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε Δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου»
21.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο (συμπληρωματικές εργασίες αναψυκτηρίου και σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης)»
22.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικού και πρόσβασης στην πεζοοδογέφυρα Αράχθου»